How to Reach Bandhavgarh

Bandhavgarh Rail Connections

Closest railway stations to reach Bandhavgarh are

Umaria (34 Kms)
Katni (95 Kms)

Available Trains

Delhi - Umaria
Hazrat Nizamuddin - Katni
Varanasi - Katni
Mumbai - Katni
Kolkata - Katni

Bandhavgarh Air Connections

Jabalpur (220 kms) - Airport Code: JLR
Khajuraho (280 kms) - Airport Code: HJR

Bandhavgarh Road Connections

Bandhavgarh distance chart